Geaidnu giddejuvvon

Lea geađgenjierran leamaš Márregohpi ja Goahteluovtta gaskkas. Geaidnu lea dál giddejuvvon. Geahččalit rahpat geainnu fas diibmu 12, nu dieđihit Oarje-Finnmárkku politiijat Twitteris.

Laster Twitter-innhold