Garra ráŋggáštus

27 jahkásaš Romssadievdu lea áššáškuhtton seksuálalččat veagálváldán ja máŋgii bahut illáštan iežás ovttasássi. Láhkarihkkumat joatkašuvve vaikko leigga heaitalan ovttaseallima. Áššáškuhtton olmmái lea maid máŋgii cábman nissonolbmo ja nihttán su goddit. Dákkár rihkkosis sáhttá dupmehallat juoba 15 jagi giddagasii.