Garra leaktu

Johtolatpolitiijat dieđihit ahte olbmot girddihit bearehaga biillain, ja leat dán rádjai dán jagi duoguštan 172 vuodjenkoarta Tromssa fylkka geainnuid al. Dat lea 16 unnit go diimmá álgo jahkebeales. Dán 172s de girddihedje 142s menddo garra leavttuin ja 23s ledje fas oaivvesnaga vuodjime. Davvi-johtolatpolitiija hoavda, Geir Marthinsen lohká ahte ain leat menddo olus mat vudjet oaivveheamet