Gápte ja bunáda fáddan

Stormen kultuvraguovdásj Bådådjon ásat fáhkabiejvijt basádismáno 2. ja 3. biejve. Fádda l bunáda, álmmukgárvo ja gápte Nordlándan. Da la Nordland husflidslag mij de dáv ásadimev tjuottjot, ja la sidjij gudi berusti gáptijt ja bunádajt, ja sidjij gudi sihti ienep åhpadusáv dáj biktasij birra gadtsat. Lågådallij gaskan la Åsa Eldstad ja Trude Stenhammer. Stenhammer de galggá bidumsámegápte birra giehttot.