Gándda guovttos gažaduvvuiba odne

Guokte gándda geat leaba dovddastan ahte leaba bilidan tiŋggaid Loabága skuvllas, gažaduvvuiba odne. Nu dieđiha politiijabálvá Geir Lunde Siellat leansmánnikantuvrras NRK:i. Dát vatná ahte leaba bilidan tiŋggaid stuorra submi ovddas, ja ahte lea gielda gii galgá mearridit gáibidit go buhtadusa gánddain. Soai leaba earret eará bilidan čuovggaid, cuovkun glásaid ja beaŋkkaid. Lunde dieđuid mielde leaba gándda guovttos lohkan ahte gáhtaba maid leaba bargan.