Hopp til innhold

Gáibidit miljovnnaid stáhtas

Beakkán neavttár Mikkel Gaup ja earát su bearrašis gáibidit 25 miljovnna kruvnna stáhtas, go Mikkel A. Gaup rohkkis rivvejuvvui doallu.

Mikkel Gaup
Foto: Ann-Irene Buljo / NRK

Mikkel A. Gaup bearaš lei 1961 fárren Finnmárkkus Susendalenii Nordlánddas, gos bearaš massi doalu.

Rivven doalu bearrašis

– Dokumeanttat maid mon lean gávdnan, čájeha ahte bearrašis leat boasttu vuođul váldán doalu ja njulgestaga bandihtagoansttain dan rivven, lohká Nils Gaup Sámi Radioi. Son lea bearraša ovddasteaddji áššis ja Mikkel A. Gaup rohkki bárdni.

Čiežas dán bearrašis gáibidit dál 25 miljovnna kruvnna go guovtti buolvvas eai leat beassan joaŧkit boazodoalun Nordlánddas.

Filbmaneavttár Mikkel Gaup ii leat vástidan go Sámi Radio lea oččodan su ságaide dán ášši birra.

Stevdnen stáhta

Mikkel A. Gaup válddi bearraša mielde Susendaleni 1961:s, gos orru 1965 rádjai. 1966 válddi stáhta doalu maid moadde jagi ovdal lei dohkkehan ahte Gaup beasai sirdit Nordlándii.

Geassemánu 5. beaivve lea stáhta, Eanadoallodepartementta bokte stevdnejuvvon, go dan mielde oaivvildit ahte stáhta dagai boasttut 1966:s go Gaup bearaš ii šat fitnen doalu Susendaleni.

– Son gal jáhkká ahte šaddá diggi, lohká bearraša ádvokahtta Anders Flatabø, go oaidná stáhta boasttut dáhkan dalá mearrádusan.

Ii vuođđu gáibádussi

Ráđđehusádvokahtta Goud Helge Homme Fjellheim lohká bargamin vástádusan stevdnemii, muhto ii jáhke šaddat eará vástádus go dan maid čuoŋománus leat vástidan ahte ii leat vuođđu gáibidit buhtadusa ja seammás lea ášši boarásmuvvan riekteáššin.

– Mikkel A. Gaup heitti boazodoalun go son fárri Nordlánddas Áltái, čállá ráđđehusádvokahtta.

Nils Gaup ii jáhke maŋŋit bargamin áššin, go dál sii leat gávdnan čállosiid dáhpáhusa birra.

– Leat guhkká oččodan báhpáriid áššis, muhto dál leat lihkostuvvan Riksarkivas gávdnat daid rivttes áššiid dán dáhpáhusa birra, čilgesta Nils Gaup.

Bákkus váldán doalu

Bearaš ásai Susendalenis 1961:s gitta 1965 rádjai, muhto stevdnemis čállet ahte eiseválddit oidne ahte Mikkel A. Gaup ii heiven guvlui, ja ledje plánegoahttán fárrehit bearraša davás fas.

Gaup-bearaš áiggui fárret ruovttoluotta Eibui Álttás, go lei lohppiduvvon ahte galge oaččut doarjaga oasttit ealihan bohccuid. Finnmárkku fylkkamánne cakkai bearraša go oaivvildit ahte ii lean sadji eambbo bohccuide guovllus.

Nu dáhtui Mikkel A. Gaup fas fárret Susendaleni. Seammás dáhppáhuvve áššit Susendalenis man birra Gaup oaččui reivve 1966:s, dalá Lappefogdenis. Su doallu orohagas loahpahuvvo, čállii Lappefogden.

Hálidedje doalu

– Gaup-bearaša dáhttu lei fitnet ruovttoluotta dien doalu, muhto dan ođđa boazodoallolága mielde ii leat stáhtas vejolašvuohta addit bearrašii doalu, danin gáibidit buhtadusa, čilge bearraša ádvokahtta Anders Flatabø.

Nils Gaup ii nekce jurddašit mo jos buhtadusa eai fitne.

– Dan in leat jurddašan ge, loahpaha Nils Gaup.

Korte nyheter

 • Evakueringene i Troms videreføres

  Politiet i Troms informerer lørdag ettermiddag om at evakueringa av de 22 innbyggerne i Breivikeidet, Oldervik, Vasstrand i Tromsø kommune, samt de berørte beboerne på Reinøya i Karlsøy kommune, videreføres.

  Skredsituasjonen er uendret i Troms, og politimester i Troms har derfor besluttet å videreføre evakuering på Reinøya, Oldervik, Breivikeidet og Vasstrand inntil videre.

  Politimesterens beslutning er gjort etter anbefaling fra kommunene og aktører med skredfaglig kompetanse.

  Lørdag og søndag vil det gjøres skredundersøkelser på lokasjonene som er evakuert. Det vil gjøres daglige vurderinger om evakueringen skal oppheves.

  De evakuerte blir orientert av sine kommuner.

 • Venter 1.000 skiturister, men får ikke sendt SMS om snøskredfare

  De får ikke lov å sende ut SMS om snøskredfare på egenhånd, derfor ber nå Lyngen-ordfører Dan-Håvard Johnsen om en najsonal varslingstjeneste.

  – Justis- og beredskapsdepartementet må ta et overordnet ansvar for å sørge for skikkelig informasjon og varsling til alle som besøker Troms.

  To utenlandske skiturister omkom i skred i Lyngen og Nordreisa fredag. Begge stedene var det svært dårlig vær.

  – Det var tidenes dårligste 31. mars. Det var 10 meters sikt, og enda er det hundrevis av turister som beveger seg ute i fjellene. Det tyder på at vi ikke gjør en god nok jobb på forebygging. Jeg føler litt maktesløshet, vi opplyser overalt der vi har mulighet, sier Johnsen.

 • – Folk isolert av snøskred mangler mat og medisin

  Etter varsler om at mennesker isolert av snøskred mangler mat og medisiner, setter Finnmark Røde Kors alle frivillige i beredskap. Det melder Røde Kors i en pressemelding.

  – Vi har lørdag fått de første rapportene om at mennesker som er isolert ikke har tilgang på mat og i noen tilfeller medisiner, så det haster å få hjulpet mennesker som nå er rammet av de mange snøskredene, sier Anette Kristiansen Karlsen, distriktsrådsleder i Røde Kors Hjelpekorps i Finnmark.

  Politiet sier til NRK at de ikke er kjent med at folk som er isolert mangler mat og medisiner.