NRK Meny
Normal

Vil ha særskilt fiskerett for kystbefolkningen

Fylkestinget i Finnmark sluttet seg til Smith-utvalgets forslag om at folk bosatt ved fjorder og langs kysten i Finnmark har en særskilt rett til å drive fiske i havet utenfor Finnmark.

Fiskebåt
Foto: NRK

Fylkestinget i Finnmark behandlet onsdag høringssaken "NOU 2008:5 Retten til å fiske i havet utenfor Finnmark" og sluttet seg til kystfiskeutvalgets forslag om at folk bosatt ved fjorder og langs kysten i Finnmark har en særskilt rett til å drive fiske i havet utenfor Finnmark.

Sikre kvoter

Fylkestingsrepresentant Willy Pedersen, Vestre-Jakobselv

GIR HÅP: Fylkestingsrepresentan Willy Pedersen (Ap) mener at Kystfiskeutvalgets forslag gir håp og fremtid for de unge i Finnmark.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Fylkestinget mente videre at hovedmålet med utvalgets forslag må være å sikre kvoter og fordele disse i Finnmark, slik at bosettingen ved kysten stabiliseres, og at rekrutteringen til fiskerinæringen øker.

Fylkestinget mener at forvaltningen bør underlegges Storting og regjering, da sikring av kvoter til oppfyllelse av rettigheter tillegges staten. Videre ønsker fylkestinget at Fiskeridirektoratet region Finnmark skal forvalte ressursene ut fra lovens intensjon, samt ivareta hensynet til en helhetlig forvaltning i Finnmarkssonen.

Vil ha konsultasjoner

Fylkestinget vil at det etableres konsultasjoner med Finnmark fylkekommune opp mot regjeringa for å sikre at regionale interesser blir ivaretatt. Fylkestinget støtter subsidiært utvalgets forslag om etablering av Finnmark fiskeriforvaltning, om nasjonal modell ikke gjennomføres.

Fylkestinget uttaler også at dette er en prinsipielt viktig sak for Finnmark og fylkestinget forutsetter at Stortinget vedtar saken i inneværende stortingsperiode.

Håper på flere unge fiskere

Fylkestingsrepresentant Willy Pedersen (Ap) fra Vadsø håper at dette sikrer bosetting og arbeidsplasser langs kysten.

– Man har mistet fiskebruk og man har fjernet livsgrunnlaget for de små samfunnene. Smith vektla spesielt det med å sikre rekruttering, og når vi vet at vi har en næring hvor det stortsett bare er pensjonister igjen som driver fiske, så er det utrolig viktig at vi sikrer en gratis tilgang til naturressursene for folk som bor i Finnmark og da spesielt unge folk.

Frp støttet ikke

Fylkestingsrepresentant Laila Davidsen, FrP

TILBAKESKRITT: FrP's representant Laila Davidsen mener at Kystfiskeutvalget flagger med falsk flagg, når de bruker folkeretten som brekkstang for å sikre historiske fiskerettigheter til finnmarkinger.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Etter Smith-utvalgets forslag skal alle ha lik rettighet til fiske, uansett etnisitet.

Fremskrittspartiets representanter stemte imot utvalgets forslag. De mener at forslaget gir særrettigheter til samene. Men hvilke særrettighetene dette innebærer, svarer ikke partiets fylkestingsrepresentant Laila Davidsen på. De hun sier er at samene ikke kommer under begrepet "folkerettslig" i denne sammenheng.

– Fordi de stiller på lik linje med den norske befolkning og de er ikke undertrykt og har ikke mindre muligheter enn resten av befolkningen, sier Davidsen.

Høyre delte seg

I behandlingen av forslaget delte Høyre seg. Høyres Anne Karin Olli forklarer slik hvorfor hun støttet forslaget og fiskeriforvaltning i Finnmark:

– Fordi vi vet at fiskerettighetene har gått ut av Finnmark, og fjordene er tomme, derfor er det viktig, sier Olli.

I debatten var det Sosialistisk Venstrepartis representanter som snakket varmest om Smith-utvalgets forslag. Men også Senterpartiet, Samefolkets parti, Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti og deler av Høyre støttet forslaget.