Kommunen motsatte seg deling – nå viser det seg at det er ulovlig

Vedtaket om å innstille arbeidet i fellesnemndene var ulovlig, konstaterer Fylkesmannen. – Det er flertallet som har vært illojale, sier opposisjonsleder.

Grensedebatt i kommunestyret i Tysfjord

Nå har Fylkesmannen konstatert at Tysfjord kommunes vedtak om å vise sivil ulydighet mot departementets avgjørelse om hvor Tysfjord skal deles er ulovlig.

Foto: Sander Andersen / NRK

Det var under møtet 19. juni i år at kommunestyret i Tysfjord vedtok å ikke rette seg etter Stortingets bestemmelse om at kommunen skal deles.

Disse vedtakene mener Fylkesmannen er ulovlige.

Vedtaket i kommunestyret motsetter seg også å dele kommunen etter den grensa som departementet har bestemt.

Vedtaket ble gjort med ti mot fem stemmer.

I tillegg vedtok også kommunestyret å stanse alt arbeid i fellesnemndene for de to nye kommunene som skal etableres.

– Disse vedtakene er ugyldige, skriver Fylkesmannen i et brev til Tysfjord kommune.

Ba om lovlighetskontroll

Ovennevnte vedtak i kommunestyret i Tysfjord ble innklaget til Fylkesmannen av dem som stemte mot dette. Representantene fra Senterpartiet og Felleslista ba nemlig Fylkesmannen om å se på om vedtaket var lovlig.

Klagen måtte jo først behandles i kommunestyret. Og det ble den i møte 20. september. Kommunestyret vedtok imidlertid å opprettholde sitt tidligere vedtak.

Betraktes som ugyldig

Så ble klagen sendt til Fylkesmannen. Fylkesmannen stiller seg på klagernes side når det gjelder den del av vedtaket som går på fastsettingen av grensen mellom de to nye kommunene. I tillegg liker ikke Fylkesmannen vedtaket om at arbeidet i fellesnemndene ble innstilt.

– Disse vedtakene må oppheves, mener Fylkesemannen.

Fylkesmannen mener at kommunestyret må forholde seg til Stortingets vedtak inntil annet er bestemt, og kan ikke avvise oppfølging og iverksetting av Stortingets vedtak.

– Kommunestyret kan derfor ikke stille arbeidet i fellesnemndene i bero inntil Stortinget har fattet nytt vedtak. Et vedtak om å utsette arbeidet inntil dette skjer, må derfor betraktes som ugyldig, heter det i avgjørelsen fra Fylkesmannen i Nordland.

– Flertallet har vært illojale

Filip Mikkelsen

Filip Mikkelsen (Felleslista) fikk Fylkesmannens bekreftelse på at han som medlem i fellesnemnda ikke har opptrådt illojalt.

Foto: Simon Piera Paulsen / NRK

Leder av opposisjonen i kommunestyret Filip Mikkelsen fra Felleslista orienterte kommunestyret om dette brevet i møtet sist onsdag. Mikkelsen legger vekt på at de tre fra Tysfjord som er med i fellesnemnda for Nye Hamarøy er beskyldt for å være illojale mot kommunestyrets vedtak.

– De som har opptrådt illojale er flertallet i kommunestyret. Så jeg finner grunn til å påminne kommunestyret om at vi tre som satt i fellesnemnda har forholdt oss til lovlig fattet vedtak. Vi har vært lojale i forhold til de vedtak som gjelder kommunereformen.

Ordfører Tor Asgeir Johansen i Tysfjord

Tor Asgeir Johansen er Arbeiderpartiets ordfører i Tysfjord.

Foto: Sander Andersen / NRK

Tysfjords ordfører Tor Asgeir Johansen (Ap) sier til NRK at han ikke har rukket å finlese brevet fra Fylkesmannen.

– Vi er i gang igjen. Så dette vil likevel ikke få noen konsekvenser i det videre arbeidet med delinga av kommunen.

Les vedtaket her