Fullfører videregående skole

– Stadig flere elever fullfører videregående skole i Troms og Finnmark, og det skal bli bedre. Det sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied. Selv om det er størst økning i antall elever som er i, eller fullfører videregående opplæring, er det fortsatt et stykke opp til landsgjennomsnittet. Fylkesråden mener de er på rett vei.