–Katastrofalt!

Anton Dahl har gått 7 dager i Øvre Anárjohka nasjonalpark, uten å se en eneste rype. – Fefo tar ikke dette på alvor, sier Dahl.

Anton Dahl

- Jeg frykter de siste stamfuglene nå blir skutt av rypejegere, sier Anton Dahl

Foto: Kjell Are Guttorm / NRK Sami Radio

Det er ikke nytt at rypebestanden de siste par årene, har hatt en kraftig nedadgående kurve. Antallet tilreisende jegere i Kautokeino, er nå bare en brøkdel av det som var vanlig for bare noen få år siden.

– Ikke en eneste fjær!

Leder i Samisk fangst- og utmarksforening, Anton Dahl, som nylig har vært på elgjakt i Øvre Anárjohka nasjonalpark, trykker nå på alle alarm-knapper:

– Vi gikk i 7 dager, 12 timer hverdag, uten å se en eneste rype. Ikke en eneste fjær! Det er katastrofalt. Det er så katastrofalt, at jeg tror de siste stamfuglene nå blir skutt av rypejegere.

- Dette har med kroner å øre og gjøre

Rype

Anton Dahl gikk en hel uke i Øvre Anárjohka, uten å se en eneste rype.

Foto: Ole Eltvik

Anton Dahl kontaktet umiddelbart Fefo, og utmarksleder Rolf Kollstrøm, for å alarmerer om de triste observasjonene fra Øvre Anárjohka.

Han forteller også at Samisk fangst- og utmarksforening har tidligere anmodet Fefo om full fredning av rypa, men uten å få gehør:

– På et møte tidligere i Levajok, foreslo vi fredning av rypa, men ble ikke hørt i det hele tatt. Jeg har mine mistanker om at dette har med kroner å øre og gjøre.

–Jeg tror ikke de forstår hvor katastrofalt dette er, til tross for at de faktisk har hatt egne rypetellinger som viser akkurat de som vi nå forteller, sier en opprørt Anton Dahl til NRK Sámi Radio.

Fefo tror jegerne viser måtehold

Utmarksleder hos Fefo, Rolf Kollstrøm, er selvsagt fullstendig klar over dagens rypebestand, men mener at de jegerne som velger å komme, tar hensyn:

– Når jegerne leser hva vi skriver om rypebestanden, basert på de takseringene som har vært, så har de tillit til oss.

–Noen velger da å dra andre steder, men jeg tror de som likevel velger å komme, viser måtehold. Vi er i et bunnår, med veldig lite stamfugler, og liten produksjon av kyllinger, så jeg tror jegerne velger å skyte et mindre antall.

Rolf Kollstrøm

Utmarksleder i Fefo, Rolf Kollstrøm, har tro på bedre tider for rypa.

Foto: Finnmarkseiendommen

Det ser bedre ut

Kollstrøm har i motsetning til Dahl, god tro på den framtidige rypebestanden:

– Det er vanskelig å spå, og særlig om framtiden. Men vi får jo tilbakemeldinger om at folk begynner å se smågnagere, som mus og lemen igjen, det er jo et godt tegn for rypa. Da får jo egg og kyllinger være mer i fred, sier Rolf Kollstrøm til NRK Sámi Radio.