Freder kvensk fjøs i Porsanger

Fjøset i Repokoski, som blir fredet av Riksantikvaren, er et unikt kvensk kulturminne som forteller om kvenenes liv i Lakselvdalen og Finnmark på 1800-tallet, ifølge NTB. Det fredete fjøset viser hvordan kvenene bygde, bodde og livnærte seg i området.

Korte nyheter

 • Eanetlohku elrávdnjeárvalussii   

  Dál áigot ásahit doarjjaortnega olbmuide geat rahčet máksit divrras elrávdnjerehkegiid. Muhto eai dieđe vel makkár ortnet šaddá. Bargiidbellodat, Guovddášbellodat ja Sosialisttalaš Gurutbellodat leat soahpan ovttas gávdnat čovdosa ja ovddidit iežaset árvalusa Stuoradiggái duorastaga. Lea dehálaš ortnet boahtá ávkin sidjiide geat eanemusat dárbbašit veahkki, lohká SG jođiheaddji Audun Lysbakken.

  Máŋga bellodaga leat jo dáhtton ráđđehusa álggahit doaibmabijuid, ja leat ovddidan árvalusaid, muhto dáidda ii leat vejolaš oažžut eanetlogu, go Bargiidbellodat, Guovddášbellodat ja SG leat ovttas ovddidan árvalusa.

  Ap-leder Jonas Gahr Støre t.h. , Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum og SV-leder Audun Lysbakken
  Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen
 • Romsa šaddamin sámi mohtagávpogin

  Dađistaga eanet sámi bivttashábmejeaddjit rahpet gávppi Romssa gávpogis. Gaskavahku rahppui kárášjohkalačča/romsalačča Kajsa Kvernmo gávpi. Sus lea áibbas ođđa bivttasčoakkáldat man dáiddár Britta Marakatt-Labba lea leamaš mielde hábmemin. Kvernmo lea Australiijas váldán hábmenoahpu. Doppe son vuittii bálkkašumi ovttas ovttasbargoguimmiinis, Kate Brook. Mánotbaji áigi kárášjohkalaš Anne Berit Anti rabai Abanti-gávppi Romssas. Ovddežis lea jo Rein Love Clothing fitondagas buvda gávpogis.

 • Geatnegahtton boahkkuheapmi

  EU riikkat fertejit dál geatnegahtton koronaboahkuheami loktet áššin. Dan celkkii EU-kommišuvnna presideanta Ursula von der Leyen ikte. Goalmmádas oassi EU ássiin eai leat vel boahkuhuvvon. Dán rádjai eai leat galle riikka háliidan ássiideaset bágget koronaboahkuid bijahit. Muhto dál lea Nuortariika mearridan guovvamánu vuosttas beaivvi rájes geatnegahttit olbmuid bijahit koronaboahkuid. Greika lea ges mearridan boahkuhit buohkaid, geat leat badjel 60 jagi boarrás. Maiddái Duiskka ođđa ráđđehus lea maid dál árvvoštallagoahtán dákkár mearrádusa.

  Virus Outbreak Belgium EU
  Foto: Francois Walschaerts / AP