Fradømmes å arbeide med barn

En mann fra Øst-Finnmark er av Alta Tingrett dømt til fengsel i ett år og seks måneder for å ha besittet fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller fremstillinger som seksualiser barn, eller forsettlig skaffet seg tilgang til slikt materiale

Alta tingrett

TILSTO: Siktede har ga en uforbeholden tilståelse i retten.

Foto: Rebekka Ellingsen

Siktede har avgitt en uforbeholden tilståelse i retten. Han har ogå erkjent å ha lastet ned de filmer og bilder som er nevnt i siktelsen, og han forstod at han søkte etter og så på filmer som viser overgrep mot barn.

Den da 30 år gamle mannen satt på filmmateriale som tilsvarer en samlet spilletid på minst 300 timer. Han fradømmes å arbeide med barn under 16 år.

I samme periode som han skaffet seg tilgang til fremstillingene av seksuelle
overgrep, arbeidet han i en barnehage som hans bror driver.

Retten fastsetter rettighetstapet for alltid. Det vises særlig til at den forbryterske aktivitet vedvarte i fire år og en måned, og at grunnen til at den stanset var at politiet pågrep siktede og beslagla datautstyret.

Det foreligger heller ingen holdepunkter for at siktedes seksuelle tildragelse mot barn skal avta i fremtiden.

Retten finner at allmenne hensyn tilsier at det skal idømmes rettighetstap. Når man jobber med barn og unge så må allmennheten ha tillitt til den som utfører slikt arbeid.