Fra Guatemala til Sápmi for å lære

Den lange veien fra Guatemala kom de til Norge og Sametinget for å lære om urfolksrettigheter.

Guatemaladelegasjon

Sametingspresident Aili keskitalo (i midten) sammen med gjestene fra Guatemala.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Mandag ettermiddag fikk Sametinget besøk av urfolksrepresentanter og jurister fra Guatemala. De skal lære om samer og samiske rettigheter.

Diego Cotiy Mas

Diego Cotiy Mas savner lover som ivaretar rettighetene til urfolk i Guatema.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

– Behandler oss som kriminelle

I Guatemala er urbefolkningen i flertall, men likevel har de omtrent ikke lover som ivaretar deres rettigheter, forteller urfolksrepresentanten Diego Coity Mas.

– Ofte behandler staten oss som narkotrafikanter, organiserte kriminelle eller
terrorister for å styrke egen autoritet, forteller han til NRK Sápmi.

Det er også slik at myndighetene angriper jurister og dommere som jobber for menneskerettigheter. Regionleder for Mellom-Amerika i den internasjonale juristkommisjonen Ramón Cadena, har jobbet for menneskerettigheter i over 30 år.

Ramón Cadena

Ramón Cadena kan fortelle at mŧndighetene på en måte straffer dem som jobber for urbefolkningen.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Han synes situasjonen er vanskelig.

– De dommere som prøver
å være selvstendige, og prøver å dømme saker etter f.eks. ILO- konvensjonen nr. 169, blir truet eller ofre for kampanjer mot dem, sier Cadena.


Sametinget på banen

En av dem som er straffet, er dommer Yasmin Barrios. Guatemalas høyesterett nektet henne utreisetillatelse. Hun førte folkemordsaken mot tidligere diktator Rios Montt for ett år siden.

Aili Keskitalo

Sametingspresident Aili Keskitalo er villig til å hjelpe Guatemalas urbefolkning.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Sametinget vil hjelpe urbefolkningen i Guatemala. Sametingspresident Aili Keskitalo sier at de ved hjelp av FN, ILO-konvensjonen og staten kan samarbeide om å hjelpe.

– Vi kan løfte ta opp situasjonen deres når vi møter guatemalske myndigheter i forskjellige internasjonale møter, og via Norge og UD, sier Keskitalo.