Fosen-samene tapte sak

Fosen-samene tapte skjønnsrettssaken om Storheia-utbyggingen. Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt får heller ikke i denne omgangen stoppet utbyggingen av vindkraftanlegget på Storheia.

Markering mot vindmøllekraft

DEMONSTRASJON MOT VINDKRAFT: Bildet er fra en demonstrasjon mot vindkraft tidligere i sommer.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Onsdag falt avgjørelsen i skjønnsrettssaken som gikk for Inntrøndelag tingrett i juni. Det var adressa.no som først omtalte saken.

Fosen reindriftsgruppe sør mente at Olje og energidepartementets godkjenningsvedtak av konsesjonen for vindkraftutbyggingen ikke var gyldig. Dette har skjønnsretten ikke gitt dem medhold i.

80 vindturbiner skal på plass, og 62 km veg bygges. Ferdig bygd skal anlegget produsere 1000 GWh. Området ligger i Åfjord kommune på Fosen.

Ikke medhold

Fosen-samene mener at konsesjonsvedtaket er i konflikt med folkerettens urbefolkningsvern. Storheia-utbyggingen er i strid med FN-konvensjon om sivile og politiske rettigheter, den såkalte SP artikkel 27, ugyldig i henhold til ILO-konvensjonen og i strid med Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, mener samene. Det er påpekt både saksbehandlingsfeil, brudd på utredningsplikt og mangefult ekspropriasjonsvedtak.

Ikke på noen av punktene får Fosen-samene medhold.

Fosen Vind fornøyd

Kommunikasjonssjef Torbjørn Steen i Fosen Vind sier selskapet er meget fornøyd med avgjørelsen og at den ikke kom uventet.

- Vi er veldig tilfreds med at retten støtter vårt syn. Fosen Vind har hele tiden forholdt seg til at norske myndigheter har gitt en endelig konsesjon etter en lang og grundig prosess der alle interesser er blitt hørt, og hvor forholdet til reindriften har vært spes vektlagt. Dette bekrefter at vi har alle tillatelser til å gjennomføre utbyggingen som er påbegynt, sier Steen.

– Retten har grunnleggende feil

Advokat Andreas Brønner som representerer Sørgruppa i Fosen reinbeitedistrikt, sier at retten har vurdert både faktum og juss feil.

– Utbyggingen vil gjøre det umulig å bruke Storheia som reinbeite. Det mener vi bevisførselen viste. Når retten legger til grunn at reinbeitedistriktet kan bruke Storheia som før, er det grunnleggende feil, sier Brønner.