Hopp til innhold

Fortsetter å styre i mindretall

Sametingspresidenten redegjorde i dag for den parlamentariske situasjonen på Sametinget. Opposisjonen er misfornøyd med forklaringen.

Egil Olli på talerstolen

Sametingspresident Egil Olli (Ap) vil styre i mindretall fremover.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Da Sametingets plenum åpnet i dag i Karasjok ba den parlamentariske lederen i Norske Samers Riksforbund (NSR), Aili Keskitalo, sametingsrådet om å redegjøre for den parlamentariske situasjonen i Sametinget.

– I media er det skapt et bilde av en uklar situasjon i flertallsgruppen. Derfor ber vi i NSR om at sametingsrådet redegjør for situasjonen, sa Keskitalo på Sametingets talerstol.

Klarte ikke å oppnå flertall

Den usikre parlamentariske situasjonen i Sametinget oppsto da det oppsto uenighet mellom Arbeiderpartiet (Ap) med Toril Bakken Kåven i Nordkalottfolket om neste års sametingsbudsjett.

Per A. Bæhr

Per A. Bæhr, Flyttsamelista.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Ap har imidlertid blitt enige med de andre samarbeidspartnerne, Árja, Åarjel-Saemiej Gielh og Samer bosatt i Sør-Norge om et fortsatt samarbeid. I tillegg er det ført forhandlinger med Flyttsamelistas Per A. Bæhr, men disse forhandlingene havarerte klokken 03.00 i natt etter at Bæhr blant annet hadde krevd å få både plass i sametingsrådet og i styret for Finnmarkseiendommen (FeFo). Ap kunne ikke gå med på å utvide sametingsrådet.

Bæhr har etter at forhandlingene ikke førte frem fått innvilget permisjon og reist hjem til Kautokeino. Bæhr er erstattet at vararepresentanten Berit Marie Eira.

– Vi kommer til å fortsette å styre i mindretall, og siden det ikke har kommet forslag om andre alternativer, så finne vi i Sametingsrådet det riktig å gjøre det, sa sametingspresident Egil Olli i sin redegjørelse.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Aili Kestkitalo

NSR-leder Aili Keskitalo på talerstolen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Aili Keskitalo i NSR er ikke fornøyd med redegjørelsen.

– Det er fortsatt uklart hva som er grunnlaget for den nye samarbeidsgruppen og om hvor lenge de akter å styre, sier Keskitalo.

Det styrende mindretallet består nå av 19 representanter og opposisjonen av 20. Til opposisjonen tilhører NSR, Fremskrittspartiet (FrP), Høyre, Nordkalottfolket og Flyttsamelista.

Korte nyheter