Hopp til innhold

Vil vite om Olli har flertall

Norske Samers Riksforbund (NSR) forventer at Sametingspresidenten formelt ber om fornyet tillit av Sametingets plenum neste uke.

Silje Muotka

Silje Karine Muotka, Sametingsrepresentant for NSR.

Foto: NSR

– Etter at det er kommet fram i media at Egil Olli ikke lenger styrer Sametinget med flertall, er det bare rett og rimelig at hele Sametinget blir orientert om situasjonen, sier sametingsrepresentant for NSR, Silje Karine Muotka.

Tidligere denne måneden ble det klart at Nordkalottfolkets liste ikke lenger er med i flertallsamarbeidet i Sametinget. Arbeiderpartiet og listas sametingsrepresentant, Toril Bakken Kåven, har ulik oppfatning om hva som er årsaken til bruddet.

Inntil videre styrer Arbeiderpartiet Sametinget i mindretall, med listene Samer Bosatt i Sør-Norge, Åarjel-Saemiej Gielh og partiet Arja.

LES OGSÅ: Olli har ikke lenger flertall

LES OGSÅ: Tilbakeviser påstander fra Ap

Uavklart situasjon

Opposisjonen har så langt kun fått orientering om den nye parlamentariske situasjonen gjennom media. Neste uke samles Sametinget til plenumsmøte i Karasjok. Muotka og NSR forventer at de ved møtets begynnelse får en redegjørelse fra Olli om dette:

-- Egil Olli må formelt be om fornyet tillit fra Sametinget fordi dette må forankres ved at hele Sametinget får vite med hva slags støtte han nå styrer Sametinget, sier Muotka.

Også for det samiske folk er det viktig at de får ryddig og ordentlig informasjon om hva som er den parlamentariske situasjonen på Sametinget, påpeker Muotka.

Forstår kravet

Sametingspresident Egil Olli er på reise i Chile. og i hans fravær er det Sametingets visepresident og leder for partiet Arja, Laila Susanne Vars som svarer på utspillet fra Muotka. Hun forstår at NSR, som er den største opposisjonsgruppen i Sametinget, ber om en slik redegjørelse:

Laila Susanne Vars

Visepresident i Sametinget og leder for partiet Arja, Laila Susanne Vars.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

-- Det er helt naturlig at Sametingsrådet, som er utgått fra sametingets plenum, også må svare til plenum når det oppstår en situasjon der tidligere samarbeidsparter ikke lenger er med i et flertall, sier hun.

Vars bekrefter at Olli vil komme med en slik redegjørelse ved møtets begynnelse og det vil ventelig skje i forbindelse med at sametingsrådets beretning legges fram.

I dagene fram til plenum starter vil listene og partiet Arja, som forsatt hører til Egil Ollis samarbeidsprosjekt, i samråd med Ap avklare hvor vidt de vil be om støtte til å styre Sametinget i mindretall, eller om de vil forsøke å danne et nytt flertall.

Korte nyheter