NRK Meny
Normal

Første dag i sjefsstolen for reindrifta

– Det er en spennende tid vi har foran oss, og jeg gleder meg til å ta fatt på arbeidet med å lede avdeling reindrift i det nye Landbruksdirektoratet.

Magnar Evertsen

Magnar Evertsen (42) hadde sin første dag i sjefsstolen ved det nyetablerte Statens Landbruksdirektoratet avdeling Alta.

Foto: Privat

Dette sier den nye reindriftsdirektøren, Magnar Evertsen, som i dag inntok sjefsstolen ved det nyetablerte Statens Landbruksdirektoratet avdeling Alta.

– Dagen i dag har vært hektisk sammen med positive og blide arbeidskollegaer.

Overfor media ønsker Evertsen å være forsiktig med sin tiltredelseserklæring. Han håper på å kunne bidra til mer forutsigbarhet og stabile rammevilkår for reindriftsnæringen innenfor rammene av gjeldende reindriftspolitikk.

– Næringens tre største utfordringer er trolig bedre vern mot arealinngrep, rovviltproblematikk og reintallstilpasning i deler av Finnmark. Reintallstilpasningen er for tiden den største utfordringen. Mitt ønske er å bidra til å finne en langsiktig løsning på denne utfordringen som gjør det lønnsomt for den enkelte reineier og reinbeitedistrikt å tilpasse reintallet til eget beitegrunnlag.

Den nye reindriftsdirektøren innser at dette er et kompleks saksområde som han må sette seg ordentlig inn i.

– Jeg har såldes ingen programerklæring å komme med.

Ny organisering

Han overtar etter Ivar Ekanger som har vært konstituert som direktør siden 1. februar da omorganiseringen av reindriftsforvaltningen ble igangsatt.

Omorganiseringa betyr nedleggelse av Statens landbruksforvaltning og Statens reindriftsforvaltning. Som nytt forvaltningsorgan er opprettet et landbruksdirektorat med kontorer i Oslo og Alta. Hovedansvaret for reindriftsforvaltningen er tillagt kontoret i Alta, og det her Magnar Evertsen er ansatt som direktør.

Brei sjefserfaring

Evertsen kommer fra stillingen som banksjef i Sparebank1 Nord-Norge avdeling Kautokeino.

Men det er ikke bare her han stiller med faglig kompetanse og ledererfaring.

«Hvordan få til en økologisk bærekraftig reindrift?» er tittelen på hovedoppgaven han leverte ved Norges landbrukshøgskole - nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet - i 1998

Etter et par år som konsulent i Landbruksdepartementet var han førstekonsulent i Reindriftsforvaltningen i tre og et halvt år før han gikk over til Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark i Kautokeino. Der var han seksjonssjef både i administrasjonen og i tilsynsseksjonen i ti år. Han har også vært både fungerende og konstituert regiondirektør samme sted.

Håper på godt samarbeid

Ellinor Marita Jåma

Leder i NRL, Ellinor Marita Jåma, har store forventninger til den nye reindriftsdirektøren.

Foto: Vaino Rensberg / NRK

Leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL), Ellinor Marita Jåma, håper på et godt samarbeid med den nye reindriftsdirektøren.

– Gjensidig tillitsforhold er viktig dersom vi skal kunne løse de mange utfordringer som reindriftsnæringa står overfor i tida fremover, sier Jåma.

Hun har allerede vært i kontakt med Evertsen.

– Jeg håper at vi kan få til et møte med ham så snart som mulig. Vi har store forventinger til ham, og er spente på hva slags visjoner han har for næringa.

Reintall, arealinngrep og rovdyrforvaltning er noen av de sakene som Jåma ønsker å diskutere med den nye direktøren så snart som mulig.