Statens reindriftsforvaltning er historie

Statens reindriftsforvaltning forsvinner – Landbruksdirektoratet oppstår.

Reindriftsforvaltningen

Fra og med i dag er det slutt på Statens reindriftsforvaltning.

Foto: NRK

I dag slås Statens reindriftsforvaltning sammen med Statens landbruksforvaltning, og blir til et nytt Landbruksdirektorat. Kontoret i Alta blir en reindriftsavdeling i det nye direktoratet.

Kjenner næringen godt

Magnar Evertsen

Magnar Evertsen ny direktør i Alta.

Foto: Landbruksdirektoratet

Magnar Evertsen (42) er ansatt som direktør i Landbruksdirektoratet avd. Alta. Landbrukskandidaten fra 1998 med fordypning i reindrift ser fram til å starte arbeidet med å lede forvaltningen av en næring han kjenner godt.

– Det er ikke så ofte slike muligheter byr seg, så denne anledningen måtte jeg gripe. Jeg har stor tro på at mye lar seg løse gjennom tillitsfullt samarbeid mellom forvaltning og næring, sier Evertsen.

Etter et par år som konsulent i Landbruksdepartementet var han førstekonsulent i Reindriftsforvaltningen i tre og et halvt år før han gikk over til Mattilsynets regionkontor for Troms og Finnmark som holder til i Kautokeino der han bor.

Evertsen tar sikte på å begynne i stillingen 1. september 2014.

Forskjellige titler

Helt fra Landbruksdepartementet ble opprettet i 1900 har departementet hatt ansvar for den offentlige reindriftsforvaltningen.

Myndighetsorganene har hatt forskjellige navn, lederne har hatt forskjellige titler; lappefogd, reindriftssjef, reindriftsdirektør.

Oppgavene har hele tida vært de samme, nemlig å se til at Stortingets politikk blir etterlevd, men samtidig også sørge for god informasjon til Regjering og Storting om forholdene i reindrifta.

Det nye Landbruksdirektoratet får ansvaret for alle fagområder innen landbrukssektoren og et bredt spekter av næringsaktivitet, herunder jordbruk, reindrift, skogbruk og andre aktiviteter basert på landbrukets ressurser