Hopp til innhold

Forstår reindriftas frykt

Fylkesordfører Runar Sjåstad mener det er naturlig at reindrifta vil verne sine arealer dersom noen begynner å kreve eiendomsrett til utmarksområder i fylket.

Runar Sjåstad
Foto: Knut Åserud

Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, varsler at reindrifta også kan komme til å fremme slike krav dersom andre gjør det.

Dette reagerer både bønder og utmarksutøvere på, men Sjåstad forstår reindriftas syn i denne saken.

LES OGSÅ: Vil ha en egen reindriftskommisjon

LES OGSÅ: Reagerer mot reindriftskrav

– Sårbar for inngrep

Reindrift er en næring som trenger store arealer og de vil selvfølgelig forsøke å verne sine beiteområder mot ytterligere inngrep, mener Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad:

Jeg skjønner godt frykten fra reindrifta for at bruksretten skal kunne settes til sides hvis noen krever særrettigheter for enkelte områder, med det resultat at reindriftas beitemark blir oppstykket, sier Sjåstad.

Sjåstad tror likevel at det skal veldig tungtveiende grunner til før noen faktisk skulle få tilkjent eiendomsrett framfor andre og han mener at bruksretten til reindrifta står sterkt.

– Nok med en kommisjon

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, har NRL-leder Nils Henrik Sara også uttalt at det bør oppnevnes en egen reindriftskommisjon, som blir underlagt Finnmarkskommisjonen. Sjåstad synes ikke det er behov for enda en kommisjon:

– Jeg tror det er viktig å ha en kommisjon som skal prøver alle forhold i fylket og jeg har tillit til sammensettingen av kommisjonen og at de også skal kunne ivareta reindriftas hensyn, sier Sjåstad.

Han regner også kommisjonen vil hente inn kompetansen som den ikke har og at NRL vil få kunne komme med insspill på lik linje med andre organisasjoner og foreninger.

Korte nyheter

 • Eline Thorp MGP-finállaj

  Uddni l goalmát oassefinálla Melodi Grand Prixan tjadáduvvam. Gålmmå oassálasstijs bessin finállaj MGP:an, mij ásaduvvá boahtte lávvodagá. Eline Thorp oassálasstij, ja la akta dajs gudi bessi finállaj aktan Atle Pettersen ja Skrellexijn. Ietján galggi aj Ulrikke Brandstorp, Alessanda Mele, Umami Tsunami, JONE, Elsie Bay ja Swing’it finállan tjuodjat.

  Les på norsk.

  Eline Thorp under MGP 2023.
  Foto: Ulrik Kramer / NRK
 • Ruošša hackarat áitet Norgga buohcceviesut

  Ruošša hackarjoavku Killnet áitá buohcceviesut ja dearvvašvuođaguovddážat Norggas ja eará riikkain oarjin.

  – Dat neahtasiiddut masa čuohcá eai váikkut buohcceviesuid doaimmaid, iige pasientajournalaid. Muhto jos manat min neahtasiidduide ohcat dieđuid leasmedávda birra ovdamearkka dihte de ii leat sihkkar ahte neahtasiiddut doibmet.

  Dan čilge Lena Skotland gii lea gulahallanvávtta Vestre Viken dearvvašvuođaossodagas.

  Dán listtus oainnát makkár buohcceviesut galget leat hackejuvvon.

  Loga dárogillii.

  killnet truer norske sykehus
  Foto: TELEGRAM