Forstår reindriftas frykt

Fylkesordfører Runar Sjåstad mener det er naturlig at reindrifta vil verne sine arealer dersom noen begynner å kreve eiendomsrett til utmarksområder i fylket.

Runar Sjåstad
Foto: Knut Åserud

Leder for Norske Reindriftsamers Landsforbund (NRL), Nils Henrik Sara, varsler at reindrifta også kan komme til å fremme slike krav dersom andre gjør det.

Dette reagerer både bønder og utmarksutøvere på, men Sjåstad forstår reindriftas syn i denne saken.

LES OGSÅ: Vil ha en egen reindriftskommisjon

LES OGSÅ: Reagerer mot reindriftskrav

– Sårbar for inngrep

Reindrift er en næring som trenger store arealer og de vil selvfølgelig forsøke å verne sine beiteområder mot ytterligere inngrep, mener Fylkesordfører i Finnmark, Runar Sjåstad:

Jeg skjønner godt frykten fra reindrifta for at bruksretten skal kunne settes til sides hvis noen krever særrettigheter for enkelte områder, med det resultat at reindriftas beitemark blir oppstykket, sier Sjåstad.

Sjåstad tror likevel at det skal veldig tungtveiende grunner til før noen faktisk skulle få tilkjent eiendomsrett framfor andre og han mener at bruksretten til reindrifta står sterkt.

– Nok med en kommisjon

For å sikre at reindriftas interesser blir ivaretatt i arbeidet med å utrede rettigheter til utmarksområdene i Finnmark, har NRL-leder Nils Henrik Sara også uttalt at det bør oppnevnes en egen reindriftskommisjon, som blir underlagt Finnmarkskommisjonen. Sjåstad synes ikke det er behov for enda en kommisjon:

– Jeg tror det er viktig å ha en kommisjon som skal prøver alle forhold i fylket og jeg har tillit til sammensettingen av kommisjonen og at de også skal kunne ivareta reindriftas hensyn, sier Sjåstad.

Han regner også kommisjonen vil hente inn kompetansen som den ikke har og at NRL vil få kunne komme med insspill på lik linje med andre organisasjoner og foreninger.