Forsøkt svindlet av hackere

Jan Henry Keskitalo fra Kautokeino opplevde at noen hadde brutt seg inn på hans e-postkonto med formålet å lure vennene hans for penger.

Jan Henry Keskitalo

Jan Henry Keskitalo fra Kautokeino opplevde at noen hadde brutt seg inn på hans e-postkonto.

Foto: Sámi allaskuvla

Jan Henry Keskitalo fra Kautokeino fikk årets sjokk da det onsdag kveld begynte å komme inn telefoner fra venner som kunne fortelle at de hadde mottatt en e-post der han fortalte at han sto ranet og blakk i London. Det skriver avisa Ságat .

Noen hadde brutt seg inn, eller «hacket», Keskitalo sin e-postkonto med formålet å lure vennene hans for penger ved å spille på «venn-i-nød-strengen».

Hacket e-posten

– Det er helt tydelig at noen har hacket seg inn på min e-postadresse og brukt denne for sende meldingen ut. Jeg har iverksatt tiltak etter at jeg onsdag ettermiddag fikk flere telefoner om dette. Så jeg jobber med å løse dette, kan Keskitalo fortelle til Ságat.

Heldigvis lot ingen seg lure og ringte Keskitalo først for å sjekke sannheten i meldingen. Datteren, tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, er en av de som har mottatt e-posten.

– Det er brukt en slags elektronisk oversetter så språket er rart, fastslår Keskitalo.

Må skifte passord

Foreløpig har Keskitalo kontaktet Google. De har egne prosedyrer for hvordan man arbeider utifra en slik situasjon.

Rådgiver Anne Dybo hos Økokrim kan fortelle Ságat at bakmennene har hacket seg inn på Keskitalos e-postkonto og at han derfor må skifte passord til denne.

Hun kan også opplyse at denne typen «Nigeria-brev» etterhvert har blitt ganske vanlig.

– De har holdt på en stund med dette. Det største problemet er at de sender en e-post fra en venns konto der de forteller at de er i London, har blitt ranet og ber mottageren om å sende penger, forteller Anne Dybo til Ságat.

Korte nyheter

 • Gávdnan jápmán bohccuid

  Lappi boles lea dutkamin Ohcejogas Gámasmohke guovllus gávdnon jápmán bohccuid. Nu čállá boles neahttasiiddus. Boles oaččui dieđu jápmán bohccuin sotnabeaivve. Boles ja rádjegozáhus leat fitnan báikkis gos bohccuid ráppiid leat gávdnan ja jáhkket, ahte bohccuid leat goddán vaháguhttima namas. Seammasullasaš ealáhusa vahágahttima namas dahkkon dáhpáhusat leamašan maiddái Oarje-Lappis čakčamánus ja geassit. Boles lea dutkamin ášši iige dieđit áššis eanet.

 • Heaittihit ráddjehusaid Ruoŧas

  Gáskavahkku álggaha Ruoŧa njealjját muttu ođđasitráhpamis riikkas.

  Dalle heaittihit eanaš ráddjehusaid siddjiide geat leat ollásit boahkkuhuvvon.

  Nu sáhttet earret eará deavdit tribunaid ja konseartabáikkiid, ja olgobáikkiin eai leat šat ráddjehusat ráhpanáiggis.

  Scenen på Alan Walkers konsert i Oslo Spektrum
  Foto: Lars O / Lars Opstad / Kladd.no
 • Lohpidit buhtadusa máksit

  Kanada katolihkalaš bismmat lohpidit máksit badjelaš 200 miljon ruvnnu buhtadussan riika eamiálbmogiidda daid gillámušain maid leat mánát vásihan ásodatskuvllain. Lagabui 150 000 álgoálbmotmáná bággejuvvojedje dáid ásodatskuvllaide 1831 rájes ja gitta 1997 rádjai. Mánát bággejuvvojedje guođđit kultuvrras ja gielas. Dán jagi leat gávdnan badjel duhát merkekeahtes hávddi ovddeš ásodatskuvllaid lahkosiin Kanadas.