Forsøker å berge markasamisk

Várdobáiki samiskspråk- og kultursenter vil prøve å berge den markasamiske dialekten i Sør- Troms og Nordre Nordland.

Samiskundervisning markasamisk dialekt

Tolv deltakere møtte opp på det første kurset i regi av senteret. Den markasamiske dialekten som brukes i området tilhører nordsamisk, men bærer også preg av at det ligger på grensen til lulesamisk område.

Tolv deltakere møtte opp på det første kurset i regi av senteret. Der fikk de innføring i grammatiske forskjeller.

– På de neste fem kurskveldene blir det mer muntlig språkopplæring, sier språkmedarbeider Magne Huva i Várdobáiki samiskspråk- og kultursenter.

Hør saken her (på samisk):

Unge kan ikke markadialekt

Huva forteller at de fleste unge som snakker samisk, har ikke hatt samisk som førstespråk.

De har lært samisk skriftspråk som er mye basert på dialektene i Indre-Finnmark.

Lærte seg språket i voksen alder

Huva er selv en av disse som har lært samisk i voksen alder. Han mener at det er viktig å bevare den markasamiske dialekten, slik at den ikke forsvinner.

– Færre og færre kan den markasamiske dialekten i Sør- Troms og Nordre Nordland. De fleste som snakker dialekten er folk over 60 år, sier språkmedarbeider Magne Huva i Várdobáiki språk- og kultursenter.