Forskjeller overgrepsmottak

Det er store forskjeller på hvilket tilbud og oppfølging voldtektsofre får ved landets overgrepsmottak, viser en gjennomgang utført av VG. Forskjellene omfatter avstand til overgrepsmottak, tilgjengeligheten hos bemanningen, samt kompetanse og erfaring. Forskjellen er størst mellom nord og sør, skriver avisen. Av de 23 overgrepsmottakene har de fleste i sør døgnbemanning, mens det i nord er hjemmevakt eller leger og sykepleiere på ringelister.