Forsinket med potetsetting

Potetsettingen i nord er forsinket med minst to uker.

I eksempelvis Troms fylke har ingen bønder ennå fått satt poteter.

Ifølge avdelingsleder ved Rå videregående skole i Kvæfjord, Harald Bjørn Gideonsen, skyldes dette lave temperaturer og mye snø.

Gideonsen sier at det må være minst ti grader i jorda for at det skal være forsvarlig å sette potet.