NRK Meny
Normal

Sametinget foreslår ny opplæringslov

Loven åpner for at alle elever får lære samisk, uansett etnisitet.

Sametinget
Foto: Sametinget

Sametinget vil ha at alle i barn i Norge skal ha tilbud om opplæring i samisk språk og foreslår endringer i opplæringsloven. Lovendringen vil gi opplæringstilbud til alle uavhengig av elevens etnisitet.

I forvaltningskommunene finnes det tilbud om fast opplæring, men Sametinget er ikke fornøyd og ønsker at dette blir et tilbud over hele landet.

Ellinor Marita Jåma

Ellinor Marita Jåma

Foto: Vaino Rensberg / NRK

– Vi ønsker å åpne opp for at vi skal kunne favne alle. Både samiske barn og ikke samiske barn skal ha muligheten for å få opplæring i samisk, sier lederen i Sametingets utdanningskomitè Ellinor Marita Jåma.

Møter motstand

Leder for språk- og kultursenteret i Porsanger, Alf Nystad, mener en slik plan vil møte store utfordringer og mangel på fagfolk i samisk, blir det første som må løses.

– Den største utfordringen som vi sliter med i dag er å finne ressurspersoner som kan gjennomføre kursene, sier Alf Nystad.

Alf Nystad

Alf Nystad

Foto: NRK

Sametinget foreslår endring av vilkårene i loven som gjelder for samer bosatt utenfor samisk forvaltningsområde: stryke minstekravet på 10 elever for å få opplæring og kravet om samisk etnisitet.

– En plass må man begynne og det tar tid å endre en lov. Men det vi er opptatte av, er at loven ikke skal begrense noen ting. Vi jobber for at flere barn og unge skal lære seg samisk, sier Jåma.

Torsdag behandler plenum endringsforslaget av opplæringsloven. Hvis Stortinget vedtar den, kan flere barn i Norge få samiskopplæring i hele grunnskolen.