Foreldre flytter barna sine

Kommunestyrerepresentant Bjørn Inge Mo i Kåfjord Ap er misfornøyd med at flere foreldre har flytta barna sine fra Trollvika skole og opprettet en privat skole i Kåfjorddalen. Det skjer uten at antallet offentlige skoler i kommunen er redusert, der det nå bare er 150 elever igjen. Med færre elever i den offentlige skolen blir likevel ikke kommunens utgifter redusert, sier Mo.