For mange eldre på institusjon

For mange eldre mennesker i Kvalsund tas inn på institusjon for tidlig. Enkelte opphold er derfor på opptil 10 år. Dette går fram av rådmannens beskrivelse av kommunens framtidige utfordringer når politikerne skal vedta økonomiplanen fram mot kommunesammenslåing med Hammerfest i 2020. For å bøte på problemet foreslår rådmannen å øke innsatsen på hjemmebaserte tjenester.