For dyrt å reparere Skarvbergtunnelen

I verste fall må den stenges, hevder regionvegsjef i Statens Vegvesen.

- Hvis vi skal innfri alle sikkerhetskrav som Brannvesenet i Porsanger har stilt til Skarvbergtunellen, må vi bygge en ny tunell. I verste fall må Skarvbergtunellen stenges, hevder regionvegsjef i Statens vegvesen Torbjørn Naimak.

Truer med stenging

Brannsjefen i Porsanger har truet med å stenge Skarvberg-tunnelen på grunn av dårlig sikkerhet. De har pålagt veimyndighetene å rette opp flere avvik.

Naimak sier at det er vanskelig økonomisk å rette opp de avvikene som er påpekt.

- Det er jo flere krav, blant annet for slukkevann, det tror jeg er enkelt å få til. Så er det jo krav som går på ventilasjonsforhold, og snunisjer og sånne ting som er mer omfattende,. Og de må vi vurdere nærmere om det i det hele tatt er mulig å få til på den gamle tunnelen. Det er svært vanskelig og det kommer til koste veldig mye penger å få det til, sier Naimak.

- Kan ta tid

Regionvegsjefen sier at Skarvbergtunnelen er en gammel tunnel og at den er bygd etter de kravene som gjaldt da.

- En sånn gammel tunnel har begrensninger, og skal den bli godkjent, så må man bygge en ny tunnel, og det er en prosess å få til. Jeg tror at alle må forstå at krav som er så omfattende at det forutsetter byggingen av en ny tunnel, kan man ikke løse over natten, sier Naimak.

- Forferdelig å stenge

Hvis brannvesenet går så langt som å stenge tunnelen, så kommer ikke Naimak til å sitte stille og se på.

- En sånn sak kan jo ankes videre, og da får vi se på hva den endelige avgjørelsen blir. Hvis det skulle bli sånn til syvende og sist at man ikke klarer å oppfylle de kravene med de midlene vi har tilgjengelig, så må jo da verste konsekvens være stenging. Men det ville jo være en forferdelig dårlig løsning for samfunnet.