Flytting av samiskundervisning i Oslo skaper frustrasjon

Forelder reagerer sterkt mot flytteplanene. – Dette er et radikalt forslag, sier Mikkel Berg-Nordlie.

Mikkel Berg-Nordlie.

MISNØYD: Mikkel Berg-Nordlie er frustrert over kommunikasjonssvikten mellom Utdanningsetaten og foreldrene til barna i samiskundervisningen.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

I oktober i fjor fikk foreldre med barn som lærer samisk på skolen i Oslo, beskjed om at samiskundervisningen muligens flyttes vekk fra sentrum.

Barn fra ulike skoler i byen samles i dag på Kampen skole, men Oslo kommune vurderer å flytte språkundervisningen til Nedre Bekkelaget skole.

Avdelingsdirektør Margaret Westgaard ved utdanningsetaten begrunner flyttingen med at Nedre Bekkelaget skole ligger relativt sentralt i Oslo.

– Skolen er motivert til å drive og utvikle det samiske undervisningstilbudet, noe som er viktig for å ha høy kvalitet på tilbudet, sier hun til NRK.

Ifølge Westgaard oppfyller Nedre Bekkelaget skole også rombehovet.

– Men skolen har også muligheter til å lage et godt uterom med samisk profil og har et bedre mottaksområde for drosje, sier direktøren.

avdelingsdirektør Margaret Westgaard, Avdeling for elevforvaltning og planlegging

Utdanningsetatens avdelingsdirektør, Margaret Westgaard.

Foto: Pressefoto/Utdanningsetaten

Forelder: – Ikke involvert

En av foreldrene som reagerer på forslaget til Oslo kommune, er Mikkel Berg-Nordlie.

– Det er et radikalt forslag, sier han til NRK.

Han reagerer også på at foreldre ikke er blitt godt nok involvert i prosessen.

– Fram til nå har det ikke vært mulig å få informasjon om prosessen fra etaten. Foreldrene har egentlig ikke fått medvirke i det hele tatt, sier han.

De minste barna som har samiskundervisning, blir sendt med drosje fra sine respektive skoler og til Kampen skole i dag.

Mange foreldrene er bekymret for at en del barn nå kan få lengre reisetid til samiskundervisningen dersom den flyttes til Nedre Bekkelaget skole.

Avdelingsdirektør Westgaard ved utdanningsetaten forklarer at de har vurdert andre skoler, men at skolene i sentrum har små skolegårder.

– Det gjør det vanskelig å tilrettelegge for samiske uttrykk, samtidig som det er vanskelig å finne skoler som har nok plass innendørs, sier hun.

Får være med

Oslo kommune og foreldrene møttes onsdag denne uken for å diskutere flytteforslaget.

– Veldig mange reagerte på at foreldrene ikke har fått bli med i prosessen, og det var mange som reagerte på forslaget om å flytte samiskundervisningen ut fra sentrum, sier Mikkel Berg-Nordlie.

Tarjei Helland fra byrådsavdelingen i Oslo kommune sier til NRK at de har gitt klar beskjed om at foreldrene skal heretter bli informert.

– De som bruker og eventuelt i fremtiden vil bruke samisk undervisningstilbudet, skal ha en medvirkning i dette, sier Helland.

Etter møtet sist onsdag er fortsatt forelder Berg-Nordlie bekymret. Han reagerer på at kommunen slår fast at man skal flytte fra Kampen, og at det bare er ett alternativ, nemlig Nedre Bekkelaget skolen.

– Man kan ikke sies å ha medvirkning hvis man får framlagt kun én valgmulighet, sier han.

Avdelingsdirektør Margaret Westgaard sier at alle innspillene som kom på møtet, vil bli vurdert.

– Så ser vi om det er grunnlag for å gå videre med Nedre Bekkelaget eller om vi må vurdere andre løsninger, sier hun til NRK.