Fjernvarmeanlegg for salg

Fjernvarmeanleggene i Alta, Lakselv og Karasjok er lagt ut for salg, etter at selskapet Hexa Bioenergi nylig ble slått konkurs. Bostyrer har overdratt anleggene til panthaver Handelsbanken, som sammen med tidligere eiere nå forsøker å selge fjernvarmeanleggene. Til NRK opplyser Handelsbanken at man er i kontakt med mulige kjøpere.