Fiskemottak frustrerer lokalsamfunn

Fra og med 1. mai er det slutt på fiskemottaket på Ingøy.

Måsøy kommune har gjort store anstrengelser for å få inn nye aktører som kan overta virksomheten.

Fire aktører har meldt sin interesse, men dagens eiere Ålesund-bedriften Fjordlaks, har vært vanskelig å kommunisere med, ifølge ordfører i Måsøy.

Fjordlaks sier det hele beror på en misforståelse.