Finnmárkkus leat olu gáljageainnut

Politiijat dieđihit ahte Finnmárkkus leat dál olu gáljageainnut. Sii lohket ahte lea leamaš máŋga johtolatbártti dán ija ja iđitija, muhto ii oktage leat roasmmohuvvan. Fylkkageainnus 132:s Sarabyas - fálesnuorrái lea muohta siigan geidnui. Stáhta geaidnodoaimmahaga Bente Svendsen lohká sáhttit gal vuoji beassat meattá dán báikki, muhto geaidnu lea gaskaboddosaččat gitta.