Finnmárkkus heajos rievssatjahki

Dán jagi ii dáide gal rievssatbivdiide olu viežžamuš Finnmárkkus. Sihke Iešjávrri guovllus ja Várjjagis muitalit dutkit unnán rievssaha. Romssa universitehta biologiijaprofessor Rolf Anker Ims, lohká iežas vázzán guhtta beaivvi Várnjárggas ja dušše guokte bessoša oinnii.