Filmma Divtasvuona-ássje birra

Dokumentarfilmma "Tystnaden i Sápmi" la dal oadtjum Fritt Ord-doarjjagav. Dokumentarfilma oajvvekarakterra la Marion Anne Knutsen guhti l råhtsatjimássjev Divtasvuonan åvdåstam. Ruhtadoarjjagav la Alta-vidnudahka Paranord Film oadtjum, ja dajna de buvtadi dáv dokumentárfilmav. Doarjja l 200.000 kråvnå mij vatteduvvá Fritt Ord vuododimes. Filmma la aktisasjbuvtadibme Vuona ja Svieriga gaskan.
Filmma tjuovvu dillijt #metoo-kampanja maŋŋela, ja dajt subttsasijt ma ilmoduvvin dan aktijvuodan. Filmma gåvvit råhtsatjimijt ja nievres dilev psykalasj varresvuodav Sámeednamin.