FEFO om jakt

Rypebestanden i Finnmark de siste årene gjør at FeFo vurderer nye tiltak i fylket.

Rypebestanden i Finnmark de siste årene gjør at FeFo vurderer nye tiltak i fylket. Nå sender de ut et forslag om regulering ut på høring, men ingen jegere utenfor fylket skal nektes jakt i Finnmark. Det sier styreleder Harald Larsen i FeFo: