Far og sønn tapte i lagmannsretten

Eieren av fjellstua på Nedre Mollisjok, Pet Edvard Johnsen, tapte i lagmannsretten etter å ha kjørt med traktor uten dispensasjon.

Finnmarksvidda

Motorferdselsloven gjelder også på Finnmarksvidda. Illustrasjonsfoto.

Foto: Sindre Thoresen Lønnes / DNT

Indre-Finnmark tingrett frikjente i utgangspunktet fjellstueoppsitter i Nedre Mollisjok, Per Edvard Johnsen for å ha kjørt ulovlig med traktor, men det var ikke påtalemyndighetene fornøyd med. Dermed anket de saken til lagmannsretten, hvor Johnsen ble dømt til å betale 15.000 kroner.

Det opplyser iFinnmark.no.

Samtidig ble sønnen Simen André Johnsen dømt for å ha fløyet til Iešjávri med sjøflyet sitt. Han anket, men det holdt ikke, og må nå betale en bot på 10.000 kroner.

Sankthansaften 2013 kjørte Johnsen med traktor fra Nedre Mollisjok til Iešjávri, hvor reinpolitiet og Statens Naturoppsyn anmeldte han for ulovlig motorferdsel i utmark. Johnsens sønn fløu sjøfly uten dispensasjon samme dag.