Får kongens fortjenestemedalje

En av det samiske samfunnets fremste talspersoner, Mikal Urheim (80) er tildelt Kongens fortjenestemedalje.

Mikal Urheim
Foto: Harrieth Aira / NRK

H.M. Kongen har etter søknad fra ordførerne i Tysfjord og Hamarøy, samt direktør ved Árran lulesamisk senter, tildelt Mikal Andor Petter Kelok Urheim H.M. Kongens fortjenstmedalje.

– Mikal Urheim har i mer enn femti år, og i ulike roller og sammenhenger, arbeidet for å fremme nasjonale og lokalpolitiske saker av stor samfunnsmessig betydning, særlig for det samiske folk, og lulesamene spesielt. Det er ikke for sterkt å si at Mikal Urheims livsverk er et betydelig stykke pionerarbeid i samisk samfunnsliv i Norge, skriver ordførerne og Árran-direktør Lars Magne Andreassen i pressemeldingen.

Fremmet samiske interesser

Da det første Samerettsutvalget, ledet av Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith, ble nedsatt i 1980, var det derfor en selvfølge at Mikal Urheim skulle ha en plass her. Gjennom dette utvalget har Mikal Urheim bidratt sterkt til utviklingen av Grunnlovens § 110A, Sameloven og Sametinget.

– Mikal Urheim må betegnes som et usedvanlig menneske som med utgangspunkt i et bittelite veiløst lokalsamfunn har spilt en bemerkelsesverdig og betydelig rolle i utformingen av dagens samiske samfunn i Norge. Tidligere Høyesterettsjustitiarius Carsten Smith karakteriserer Mikal Urheim som en høvdingskikkelse som med sin dype innsikt og gode formuleringsevne har en stor del av æren for sluttresultatet av Samerettsutvalgets arbeid.

– Det var på høy tid å hedre Mikal Urheim for hans sterke og livslange innsats for folk og samfunn. H.M. Kongens fortjenstmedalje er etter vår mening en verdig og riktig påskjønnelse.

Overrekkelsen av medalje og diplom vil skje i nærmeste framtid ved en tilstelning ved Árran lulesamiske senter på Drag i Tysfjord. Nøyaktig tidspunkt vil bli kunngjort senere.