NRK Meny

Får forlenget fristen

Energiselskapet Nordkraft AS har av NVE fått forlenget fristen for å bygge Elsneselva kraftverk i Storfjord. Det ble gitt tillatelse til å bygge småkraftverket i 2011, og normalt faller konsesjonen bort dersom arbeidet ikke påbegynnes innen fem år. Byggingen er ikke igangsatt på grunn av manglende nettkapasitet i Storfjord. Nå har Nordkraft fått ny frist til 2021.