NRK Meny
Normal

Fant rekordgammel gaupe

Hvert år undersøkes alle døde rovdyr fra det siste året. Blant funnene er det ei hunngaupe på 17 år.

Gaupe

(Illustrasjonsbilde)

Foto: Jan Inge Helmersen / Privat

– Vi har i siste periode, som er fra 1. juni 2013 til 31. mai 2014, mottatt totalt 196 rovdyr, og dette er omtrent det samme som i fjor (204). Det er undersøkt 92 gauper, 75, jerv, 19 ulver og 10 bjørn, sier Frode Holmstrøm, overingeniør i Rovdata.

Dyrene er for det meste skutt under lisensfelling (jerv, brunbjørn og ulv) eller kvotejakt (gaupe). Flere er også tatt ut ved skadefelling eller ekstraordinære uttak. Noen er påkjørt og drept i trafikken, mens andre igjen er funnet døde. I sistnevnte tilfeller blir det også forsøkt å fastslå dødsårsaken.

Ny rekord

Rovdata påviser blant annet alderen på dyrene ved å foreta et tannsnitt og telle årringene i tennene. Antall årringer avslører hvor gamle dyrene er. Den eldste gaupa som er undersøkt, er ei hunngaupe som ble funnet død i ei veigrøft ved Porsa i Kvalsund kommune i Finnmark 15. januar i fjor.

– Den var merket med en GPS-sender som tilhører forskningsprosjektet Scandlynx, og undersøkelsene viser at den var 17 år gammel. Dette er ny rekord. Den eldste gaupa som vi kjente til fra før var 16 år, forteller Holmstrøm.

Variert kost

Forskerne kan programmere GPS-senderne til intensivt å registrere gaupenes posisjon i perioder, for på den måten å kunne følge med på hvor ofte de dreper rein og andre byttedyr. Gaupa F199 ble fulgt intensivt i 292 døgn.

– Når vi så at gaupa oppholdt seg på et sted over tid, gikk vi inn og sjekket om hun hadde felt et bytte og hvilken art det i så fall var. Undersøkelsene viste at hun drepte 19 rein, 1 sau, 17 harer, 6 ryper, 3 rev, 1 katt og 1 gråtrost. Hun lå i tillegg i nesten to uker og spiste på en død nise i strandkanten. I tillegg spiste hun ved flere anledninger laks (!), som hun hadde stjålet fra otere, forteller Odden.