Fallehii oađđi olbmo

Sáčča diggegoddi dubmii gaskaromssa dievddu 60 beaivái giddagassii go galgá illastan eará olbmo cuoŋománu diibma. Maŋŋel go olmmái lei leamaš feastas, de gulái ahte eará olmmái lei gohčodan su "nárkomanan". Dubmejuvvon dievdu manái dán olbmá geahččái ja fallehii olbmá seaŋggas, čállá Folkebladet.