Evttoha čavget goziheami

Norgga ráđđehus evttoha čavget turistaguollebivdo- goziheami ja seammás diktet turisttaid váldit mielde 30 kilo guollefileaid olggos riikkas. Dat lea beali eanet dálá njuolggadusaid ektui. Finnmárkku bargiidbellodat ii liiko evttohussii, go jáhkket dát mielddisbuktá eanet lobihuššamiid. Duollut duoguštit juohke jagi vihtta tonna lobihis guoli turisttain.