NRK Meny
Normal

Evaluerer samarbeidsavtalen

Tromsø kommune og Sametinget skal i neste uke ha den årlige evalueringen av samarbeidsavtalen som ble inngått høsten 2013.

samarbeidsavtale signering
Foto: Skjermdump fra Sametingets Facebook side

Avtalen som ble inngått mellom partene skal legge til rette for at den samiske befolkningen i Tromsø, skal kunne ta vare på og utvikle kulturen, språket og samfunnslivet.

Tromsø kommune og Sametinget møtes 20. august, dagen før inviterer Gáisi giellaguovddáš/språksenter og Sametinget samiske organisasjoner, den samiske befolkningen i Tromsø og andre interesserte til et stormøte, hvor avtalen skal diskuteres.

Hvordan gå videre

Sametinget ønsker å ta videre det befolkningen også ønsker når de treffer Tromsø kommune til en gjennomgang av denne avtalen.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen ønsker at den samiske befolkningen kommer med sine synspunker for samarbeidsavtalen med Tromsø kommune.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Vi har det åpne folkemøtet neste uke for at folk skal kunne komme med sine synspunkter for hvordan de har opplevd denne samarbeidsavtalen og innspill for hvordan vi skal gå videre med dette, sier Sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Avtalen forplikter partene til å møtes årlig, for en gjennomgang av den, og det skjer onsdag i neste uke.

Samisk hus

Sametinget mener det viktigste nå er å få den samiske befolkningens meninger, for hvordan avtalen kan gjøres bedre.

– Vi er fornøyd med avtalen vi har og den dialogen vi har hatt med Tromsø kommune, men samtidig ser vi på muligheter for hvordan vi kan jobbe fremover, sier Thomassen.

Thomassen mener det er naturlig å se på hvordan samisk undervisningen på skolene er, hvordan tilbudet for samiske barn er i barnehagene, men også om bruken av samiske stedsnavn.

– Men den store saken blir nok etableringen av samisk hus, som er diskutert i Tromsø kommune.

Ser det ikke

Sametingsrepresentant Lars Oddmund Sandvik (Árja) jobber og bor i Tromsø, og han mener at man ikke daglig ser at det er en samarbeidsavtale mellom Sametinget og Tromsø kommune.

– Jeg kjenner jo til den avtalen, men om vi nå får til etableringen av et samisk hus i kommunen, vil det samiske komme mer frem, tror Sandvik, som selv vil stille opp på folkemøtet i neste uke.

Lars Oddmund Sandvik

Sametingsrepresentant Lars Oddmund Sandvik savner redegjørelser fra sametingsrådet om hvordan samarbeidsavtalen har fungert.

Foto: Privat

Sandvik vil også lytte til folks meninger og stiller gjerne opp og jobber for at det samiske skal bli mer synlig, og tror et samisk hus løser flere utfordringer.

Burde orientert mer

Lars Oddmund Sandvik har savnet redegjørelser fra Sametingsrådet om den avtalen som er inngått og hvordan den har fungert.

– Jeg håper vi skal få høre mer om den på Sametinget, men vi får jo litt informasjon på folkemøtet i neste uke, som jeg skal på, sier Sandvik.

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen vil gi alle som ønsker det informasjon om hvordan denne samarbeidsavtalen har fungert, og om det er ønske om det, også redegjøre om avtalen i plenum.

Har gjort mye

En som er fornøyd med samarbeidsavtalen de har med Sametinge,t er Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort, og han har ikke lagt bort avtalen.

– Dette er en avtale som skal sørge for at vi også hele tiden må tenke på den samiske befolkningen i Tromsø, og nå møter vi jo Sametinget for en gjennomgang av avtalen, sier Hjort.

Jens Johan Hjort

Tromsø-ordfører Jens Johan Hjort tenker daglig også på den samiske befolkningen i byen.

Foto: Mark Ledingham / Tromsø kommune

Tromsø-ordføreren trekker frem at julekortene fra Tromsø kommune også var på samisk, i tillegg til norsk og engelsk, han har også sørget for at velkomstbøkene på hotellene i byen ikke lenger bare er på engelsk og norsk, men også samisk.

– Men en av de store sakene nå er jo etablering av et samisk/kvensk hus i Tromø, og det jobber vi fortsatt med, avslutter ordføreren.