Energiprosjekt i havgapet

Tolv nye oppdrettsanlegg i Troms og Nordland skal driftes med strøm fra fastlandet. Enova bidrar med sju millioner kroner i prosjektet til Nordlaks Oppdrett. Strømmen skal erstatte en million liter diesel hvert år. Den lengste strømkabelen blir fem kilometer lang.Til sammen skal energiprosjektet spare tilsvarende strøm for 300 norske husholdninger.