Hopp til innhold

Ella Marie mottok pris: – En gave at jeg har viktig mening med livet

En av de yngste vinnerne av prisen Fritt Ord honnør, Ella Marie Hætta Isaksen, ble torsdag feiret i Oslo.

Ella Marie Hætta Isaksen

STERK OG MODIG: Fritt Ord-juryen begrunner tildelingen med at prisvinner har vært en sterk og modig leder av en fredelig sivil ulydighets aksjon. I tillegg bruker hun kunst og kultur på en bevisstgjørende måte når det gjelder minoritetsvern i norsk offentlighet.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Det er en stor ære å få prisen. Det er nok ikke så vanlig at en aksjonist får en slik pris. Denne deler jeg med alle som deltok i aksjonen. De skal vite at denne prisen er til oss alle, sier hun smilende.

Finnmarkingen var en av frontfigurene under aksjonene mot regjeringens manglende oppfølging av høyesterettsdommen om vindturbinene på Fosen i Trøndelag.

Om lag 40 personer var kommet til Fritt Ords lokaler ved Slottsparken i Oslo for å få med seg prisoverrekkelsen.

De fikk også høre prisvinnerens store forbilde, den samiske artisten Mari Boine opptre sammen med en av hennes musikere, Georg Buljo.

Ella Marie Hætta Isaksen og Mari Boine

MENTOR OG FORBILDE: Den samiske artisten Mari Boine var en selvskreven gjest når Ella Marie Hætta Isaksen skulle få prisen Fritt Ord Honnør. Prisvinneren takket Boine for all støtte og gode råd.

Foto: Mette Ballovara / NRK

I tillegg til innsatsen under Fosen-aksjonene, tildeles prisen Fritt Ords Honnør Hætta Isaksen (25) for kampen for samisk kultur gjennom sitt kunstneriske arbeid som musiker og skuespiller.

Den har ført til økt bevissthet om urfolks rettigheter i den brede offentligheten, særlig blant unge, sier juryen.

– Har skjult samenes historie

Selv om aksjonene førte til større oppmerksomhet om det samiske, mener prisvinneren at det fortsatt er en lang veg å gå.

Det er folk der ute som ikke helt forstår hvorfor samene nå hever stemmen.

– Noe av forklaringen er at myndighetene bevisst har forsøkte å skjule samenes historie. Det ligger så langt bak i bevisstheten til folk flest, at staten har gjennomført hard kolonisering av Sápmi og utsatt samene for hard fornorskning.

Ella Marie Hætta Isaksen

STOLT: I sin takketale under prisutdelingen sa Ella Marie Hætta Isaksen at hun var stolt av å ha bidratt til en viktig legitimering av sivil ulydighet.

Foto: Torbjørn Brovold / NRK

– Og når dette er så lite kjent, er det vanskelig for folk å forstå at vi den dag i dag er i en vanskelig situasjon, sier hun

Denne mangelen på kunnskap er noe av det som har motivert henne til å bruke musikk og film til å rette på dette.

– Så håper jeg at vi en vakker dag kommer dit at man ikke lenger behøver å holde på med dette opplysningsarbeidet.

Les også Støre om Fosen-dommen: – Har tatt for lang tid

Statsminister Jonas Gahr Støre i Karasjok. Markering mot vindkraft på Sametinget.

En av de yngste

Hun har ikke akkurat kastet bort ungdomstiden, sa styremedlem i Fritt Ord, Frank Rossavik i sin tale før han overrakte Hætta Isaksen prisen.

Også leder for styret, Grete Brochmann, er imponert over det Hætta Isaksen har utrettet i en så ung alder.

Grete Brochmann

STYRELEDER: Professor Grete Brochmann er styreleder for Fritt Ord.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Det er veldig spesielt at hun er så ung. Og det har vi også lagt vekt på i begrunnelsen. Hun er 25 år gammel og er da en av de yngste mottakere av Fritt Ords honnør.

– Vi har jo de senere årene lagt veldig vekt på å mobilisere unge mennesker i Norge for ytringsfrihetssaken. Ella Marie er en eminent representant for også den tankegangen i vår sammenheng, sier Brochmann.

Les også Isaksen: – Overgrepa skjer framleis

Ella Marie Hætta Isaksen

– Vendepunkt i norsk samtidshistorie

Brochmann mener at Hætta Isaksen representerer en viktig stemme i Norge.

Jeg tror dette blir et slags vendepunkt. Det er en betydelig hendelse i norsk samtidshistorie, det vi har vært med på når det gjelder Fosen aksjonen.

Hun tror også at flere har lært noe om samenes situasjon de siste ukene.

Jeg tror at norsk offentlighet er et annet sted i dag enn før aksjonen, både når det gjelder kunnskaper om minoritetsvern, og også om Fosen saken.

Jeg kan også snakke på vegne av meg selv. Det er betydelig endring i min egen kunnskap rundt dette som har kommet i kjølvannet av aksjonen, sier Brochmann.

Ella Marie utenfor slottet

AKSJONIST: Her er Ella Marie Hætta Isaksen avbildet utenfor slottet, der aksjonen ble avsluttet. De opphevet også blokaden av departementene.

Foto: Inga Maret Solberg / NRK

– En stor gave

I sin takketale passe Hætta Isaksenpå å komme med en påminnelse til regjeringen om at de har lovet å rette opp brudd på menneskerettigheter.

Og det mener hun bør skje før sommeren.

Da kommer rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen om hvordan fornorskningen har rammet samer og nasjonale minoriteter i Norge.

– Forsoning kan ikke skje mellom det samiske folket og den norske stat med et pågående menneskerettighetsbrudd, sier hun.

Ella Marie Hætta Isaksen

TAKKNEMLIG: – For meg er det en stor glede å være en del av det samiske samfunnet og jobbe for at det samiske også skal ha en framtid, sier Ella Marie Hætta Isaksen.

Foto: Mette Ballovara / NRK

Tanaværingen er i all fall klar til å kjempe videre.

– Dette er ingen tung bør på mine skuldre. Det er først og fremst en stor gave å få våkne hver dag og kjenne at jeg har en viktig jobb å gjøre, kjenne på at jeg har en viktig mening med livet.

Fritt Ord Honnør består av et beløp på 100 000 kroner. Prisen deles ut av Stiftelsen Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.

Korrigering:

Sitatet fra styreleder er korrigert til at prisvinneren er en av de yngste som har mottatt prisen Fritt Ords honnør. I tidligere versjon av artikkelen stod det at hun var tidenes yngste prisvinner av Fritt Ords honnør.

Geahča ođasášši sámegillii:

Korte nyheter

 • UiT fállá 8257 ohccái oahpposaji

  Les på norsk.

  Samordna opptak almmuhii odne sisriikkalaš sisaváldinloguid Norgga universitehtaide ja allaskuvllaide.

  Dat čájehit ahte UiT fállá olles 8257 ođđa studeanttaide saji dán čavčča. Diibmá lei lohku 7512.

  UiT Norgga árktalaš universitehta rektor, Dag Rune Olsen, dadjá ahte son illuda vuostáiváldit ođđa studeanttaid.

  UiT lea dán jagi háliidan nannet máškidis fálaldagaid mat sihkkarastet ahte studeanttat smávit ja stuorát báikkiin háhket gelbbolašvuođa ja gálggaid maid boahtteáiggis dárbbašat.

 • Medisiidnaoahpuide váddáseamos beassat

  Les på norsk.

  Daid vihtta oahpuide gosa lea váddáseamos beassat Norggas leat buot medisiidnaoahput. Nu čájehit logu Samordna opptakas.

  Gitta bajimuš, gosa lea buot váddáseamos beassat, lea medisiidnaohppui Oslo Universitehtas. Doppe lea karaktearagáibádus 69,7 dábálaš kvohtain.

  Jos ii geahča medisiidnaoahpuid, de lea psykologiijaohppui Oslo Universitehtas váddáseamos beassat. Doppe ges lea karaktearagáibádusa 68,1 dábálaš kvohtas.

  Leah Emilie (17) gal beassá álgit oahpu gazzat čakčat. Loga dan birra dás (dárogielat artihkal).

  Samordna opptak
  Foto: Fredrik Varfjell / NTB
 • Google Maps trøbbel i Troms

  Google Maps får skylda for at Nord-Troms mangler turister, melder avisa Nordlys.

  På Google Maps står det nemlig at E6 på Kvænangsfjellet er stengt. Dette gjør at man ifølge kartet må kjøre gjennom Finland for å komme seg til for eksempel Alta. Det innebærer en omvei og en kjøretur på over 7 timer.

  Denne feilen er nå rettet opp igjen.

  Dag Arne Johansen, som er en av driverne av kafeen Bios på Storslett i Nordreisa, forteller at han merker en markant endring i regnskapene dette året.