Eai duhtat vuordámušaid

Mánáidgárddit Norggas dávjá eai nagot duhtadit váhnemiid vuordámušaid borramuša dáfus mánáidgárddiin. Váhnemat vurdet ahte mánát galget oažžut dearvvašlaš biepmu mánáidgárddiin danin go sii mákset biebmoruđa mánáidgárddiide. Dan čájeha rapporta mas leat guorahallan borramušfáldagaid. Heajos gievkkanat mánáidgárddiin ja váilevaš biebmomáhttu leat muhtin váttisvuođain mat mánáidgárddiin vásihit go galget mánáide málestit. Biebmobearráigeahčus leat garra gáibádusat gievkkaid hárrái mánáidgárddiin.