Hopp til innhold

Slik avslører Sámmol lovbrudd

– Vi er avhengige av tips fra publikum for å stanse ulovligheter, sier elveoppsyn Sámmol Nystad. Dykking er en av arbeidsmetodene hans.

Dykker

Sámmol Nystad er oppsyn i Tana vassdragets Fiskeforvaltning.

Foto: Privat

I sju somre har 29-åringen jobbet som elveoppsyn i Tanavassdraget.

– Jeg vet ikke om en bedre sommerjobb, forteller Nystad til NRK.

Søndag måtte kollegene til Sámmol ta på seg dykkerutstyr. Årsaken var et tips om lovbrudd i Iešjohka som gikk ut på at noen hadde trukket strenger i elva. Dette fører til at laksen ikke vil svømme forbi. For de som fisker i området, er dette et stort problem.

– De dykket der strengene er satt i vannet, men på grunn av kaldt vann og overskyet vær fant vi ikke noe. Når været bedrer seg skal vi dykke på nytt, forteller Sámmol Nystad.

Han opplyser at elveoppsynet kommer til å kontrollere Iešjohka hyppigere.

Også i fjor sommer ble det avslørt at noen brukte kobberstreng i elva .

– Avhengig av tips

– Elveoppsynet er avhengig av tips fra fiskere og andre, sier Nystad.

Både han og andre i Tanavassdragets Fiskeforvaltning er takknemlige for tips og informasjon om ulovlig fiske.

– Jeg håper alle fortsetter med det, sier han.

Sammol Nystad

Sámmol Nystad under en av sine mange ekspedisjoner.

Foto: Privat

Når Sámmol Nystad ikke er på jobb drar han enten alene eller med familien og venner på fisketurer eller turer i naturen.

– Jeg har alltid trivdes i naturen. Jeg fisker, jakter og bruker ressursene naturen tilbyr.

Sámmol ønsker å videreføre dette til hans barn. Slik han ble opplært av sine foreldre.

«Eventyr-samen» som mange kjenner han som, er alltid på jakt etter nye opplevelser når han er på jobb eller har fri.

Korte nyheter

 • Gárttai buohccevissui go várjalii nissona sámevaši vuostá

  Klemet Anders Buljo lei ovttas Ann-Mari Pettersen Maggain ja eará gussiiguin jođus ruoktot heajain Álttás sotnabeaivvi čuovganeapmái, go muhtun almmái galgá leat dadjan rasisttalaš dadjamušaid sápmelaččaid birra Maggai.

  Klemet Anders Buljo galgá leat geahččalan jaskkodahttit albmá, juoidá maid álggus nagodii. Go vázzilii eret albmá luhtte, de galgá son leat rohkkáhan Buljo.

  – Fáhkkestaga hoigadii mu nu ahte gahččen vázzinravddas, ja nu doddjui čibbeskálžu, muitala Buljo NRK:i.

  Buljo soaitá šaddat čuohpadit čippi.

  Politiija áššáskuhttinovddasvástideaddji, Cecilie Evertsen, ii muital detáljaid dáhpáhusas, muhto duođašta NRK:i ahte politiijat ledje báikkis. Almmái lea váidojuvvon ja ášši dutkojuvvo.

  Klemet Anders Buljo på sykehuset
  Foto: Privat
 • Hilgu Muolkkuid elektrifiserema

  Les på norsk.

  Finnmárkku stuorradiggeáirras Guovddášbellodagas, Geir Adelsten Iversen, hilgu Muolkkuid elektrifiserema. Son oaivvilda ahte eai olat ráđđehusa eavttuid elektrifiseremii.

  – Mii geat dovdat Finnmárkku diehtit ahte ná stuorra elfápmohuksen ii dáhpáhuva 2030 ovdal. Danne lea dušše hilgut Muolkkuid elektrifiserema ja mearridit ahte doalahat gássafápmorusttega, dadjá Iversen.

  Son dadjá ahte Norgga váráiduhttinsihkarvuođa ferte sihkkarastit nationála fápmovuogádaga bokte, ovdal go Muolkkuid sáhttá elektrifiseret.

  – Stuorra bieggafápmohuksen ii leat čoavddus. Dat bilida dehálaš ealáhusaid Finnmárkkus.

  Geir Adelsten Iversen
  Foto: Simon Piera Paulsen / NRK
 • Avlyser elektrifiseringen av Melkøya

  Loga sámegillii.

  Finnmarks stortingsrepresentant for senterpartiet, Geir Adelsten Iversen, vil avlyse elektrifiseringen av Melkøya. Han mener regjeringens forutsetninger for elektrifiseringen ikke vil bli oppnådd.

  – Vi som kjenner Finnmark ser at en så stor kraftutbygging ikke kommer til å skje innen 2030. Derfor er det bare å avlyse elektrifiseringen av Melkøya og slå fast at gasskraftverket står, sier han.

  Han sier at Norge må sikre forsyningssikkerheten gjennom det nasjonale kraftsystem før Melkøya kan elektrifiseres.

  – Massiv utbygging av vindkraft er ikke veien å gå. Det vil ødelegge for viktige næringer i Finnmark.

  Geir Iversen (Sp) inne i stortingssalen. Iversen kommer fra Hasvik kommune i Finnmark.
  Foto: Erlend Hykkerud / NRK