Duhtavaš sámi deaivvadanbáikkiin

– Lea stuora beaivi, dadjá Norgga sámediggepresideanta Aili Keskitalo go otne rahppo sámi mánáidgárdeossodat Jentofsletta mánáidgárddis ja Stormena sámi guovddáš álmmolaččat Bådåddjos Nordlánddas. – Lea dehálaš láhčit dili vuoi sápmelaččain Bådåddjos lea deaivvadanbáiki, lohká Keskitalo ja lohká dán dehálaš lávkin sápmelaččaide guovllus go dál leage golbma jagi vássan dan rájes go Bådåddjo čálii ovttasbargošiehtadusa Sámedikkiin. Bådåddjo bekkiin ollu mediain muhtin jagiid áigi go sámi geaidnogalbbat eai beassan ráfi ja billistuvvoje. Sámediggepresideanta lohká ahte diehtijuohkin lea dehálaš vuoi nagodit čalmmustahttit ahte dát gávpot lea sámi guovllus ja danin lea dehálaš ahte sámi deaivvadanbáiki lea oidnosis.