Banket opp mora

Mannen i 30-årene fra Øst-Finnmark banket opp mora, etter en fuktig kveld ute.

Det var en sen sommerkveld i fjor hendelsen tok sted, utenfor et utested. Da politiet kom til stedet, hadde mannen en promille på over 1,5.

Mannen som tidligere har vært tilknyttet det psykiske helsevernet, dømmes for å ha skadet mora, på en særdeles smertefull måte, med farlig redskap.

Etter hendelsen ble mora erklært arbeidsudyktig i over 2 uker.

Mannen dømmes til tvungent psykisk helsevern. I tillegg må sønnen betale en klekkelig erstaningssum til mora, nærmere bestemt i underkant av 60.000 kroner.

Oanehaččat

  • CWD dávda

    Maŋŋel chronic wasting disease, CWD dávdda leavvama, de lea dárbbalaš ásahit sierra dearvvašvuođabálvalusa boazodoalu váras, mii sáhtášii veahkehit ja doarjut ealáhusa váttes dilis. Dan dadjá Bargiidbellodaga Sámediggeáirras, John Kappfjell. Kappfjell čujuha dasa ahte CWD dávda lea juo čájehuvvon guovtti gottis, ja jearrá ahte leago dávda juo njommon bohccuide

  • Ožžo dieđu media bokte

    Lagamuččat 59-jahkásaš albmái guhte dál lea áššáiduvvon goddimis guokte olbmo vuossar čuovganeapmái Kirkonjárggas, ožžo dieđu dáhpáhusas mediaid bokte, čállá Ságat áviisa. Ahte ná besse diehtit goddináššis, de dasa leat dál garrasit reageren. Ságat:i ja NTB ođasdoaimmahahkii vástidit politiijat ahte lagamuččaide lei galgat mannat diehtu.

Laster Twitter-innhold