Doddjojedje merrii

Viđas gárte ikte buohccivissui maŋŋel go skohterráidu doddjui Tempelvutnii Svalbárddas. Guoktásis lea heaggavárra ja leaba girdiin dolvojuvvon buohccivissui Romsii. Ráiddus ledje birrasiid 25 olbmo. Lei ruoššalaš turistafitnodat Arctic Travel Company Grumant mii lei turisttaiguin viđa beaivvi mátkkis go lihkohisvuohta deaividii.