Doaibmagohtet nugo dábálaččat

Davvi-Norgga universitehtavbuohcciviesus Romssas jáhkket beassat doaibmagoahtit fas nugo dábálaččat njuoratmánáid intensiivaossodagas. Muhtin buhcciin fuomáše buohcciviesus MRSA-bakteriijaid, muhto otne lea dat guokte maŋemus pasieantta mas dát bakteriija beassan ruoktot maŋŋel divššu. 59 pasieantta, geat ledje buohcciviesus mannan geasi, gárte váldit iskosiid fástadoaktára luhtte, dieđihit buohcciviesus.