NRK Meny
Normal

Distrikts-helse er utfordringen

Kaller inn til konferanse om helsetjenester i fremtidens distrikts-Norge, der samhandlingsreformen og distriksmedisinsk senter er i fokus.

Kommunestyrerepresentant for Felleslista i Tysfjord, Fred Andersen.

Kommunelege Fred Andersen inviterer til stor helsekonferanse med fokus på samhandlingsreformen og likeverdige helsetjenester.

Foto: Harrieth Aira

– Vi kunne behandlet pasienter lokalt hvis vi hadde det utstyret som vi trenger, sier kommunelege i Tysfjord Fred Andersen, og inviterer til stor konferanse om utfordringer i fremtidens distriks-Norge.

Universitetet i Nordland inviterer til konferansen «Helsetjenester i fremtidens distrikts-Norge» på Storjord i Tysfjord i juni.

Kommunene har allerede, og kommer til å få enda større ansvar når det gjelder helsetjenester, og spørsmålet er hvordan møter man disse utfordringene, sier kommunelegen i Tysfjord Fred Andersen. Andersen er en av de som har planlagt denne konferansen for å få i gang samtaler for å øke kunnskapen om samhandlingsreformen.

– Dette er en konferanse som setter fokus på fremtidens distrikthelsetjeneste i Norge. Vi ønsker å belyse de oppgavene som kommunene nå møter, hvordan helsetjenestene skal organiseres i en sammenhengende struktur mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten.

Helsetjenester for samer

Til konferansen kommer det fagkyndige fra helsesektoren som skal holde foredrag om hvilke utfordringer som kan oppstå i distriktskommuner, og hvordan man kan skape et helsefaglig miljø i områder som ikke har nær tilknytning til byer. Konferansen har også fokus på samene.

– Vi setter også fokus på likeverdige helsetjenester for den samiske befolkningen, og hvordan det best mulig kan integreres i de strukturene som for eksempel samhandlingsreformen representerer.

Manglende kunnskaper

Andersen mener at kommunene i dag ikke har tilfredsstillende kunnskaper eller teknisk utstyr på plass for å utføre det arbeidet som kommunene vil få ansvaret for i fremtiden.

– Vi har mange eksempler med det medisinske arbeidet som vi har i Tysfjord kommune på at vi kunne behandlet pasienter lokalt hvis vi hadde det utstyret som vi trenger. Dette uten at pasientene ble kjørt til sykehus. Vi har en lang sykehustransport for pasientene fra vestsiden av Tysfjord til Nordlandssykehuset. Det er ofte en slitsom transport for pasientene.

Konferansen arrangeres for å samle både fagkyndige og politikere til samtaler. Både Sametingspresident Aili Keskitalo og helseminister Bent Høie er invitert til å delta, forteller kommunelegen.

– Bent Høie er den eneste av foredragsholderne som vi ikke har fått svar fra. Og vi regner med at det vil ta litt tid før vi får klarhet i om han kommer eller ikke.